Mete

Att Meta är livet

Den kanske mest klassiska typen av fiske är mete. Det är något som de allra flesta någon gång har provat på och den som kanske mest blivit avbildad i populärkulturen. Att sitta med ett metspö och meta är för många själva sinnebilden för lugn och ro. Man skulle kunna tro att mete är en ganska enformig typ av fiske, där man endast kan fånga mörtar och abborrar, men faktum är att mete är en mycket mångsidig sportfiskemetod och det finns många olika fiskar som man kan fånga med hjälp av mete, förutsatt att man använder rätt utrustning.

Bottenmete

fishing-844970_960_720När man ska bottenmeta, det vill säga meta nära botten, så använder man ett sänke och ett bete. Jag rekommenderar att man använder metspön med feeder-topp eller quivertip eftersom dessa är extra känsliga för beröring och det är då lätt att se när man får napp. Det är också bra att sätta en bjällra eller liknande på spöet så att bjällran kan “larma” när en fisk är i närheten. När man bottenmetar kan man använda både fast och glidande tackel. Fast tackel innebär att fisken inte kan simma iväg med linan och glidande innebär det motsatta.

Flötmete

Flötmete är den vanligaste typen av mete, man använder sig av ett flöte som indikerar när man har napp. Det är nästan alltid bäst att använda ett känsligt flöte.

Kroken

Kroken ska vara anpassad efter storleken på betet man använder. Tänk dock på att en liten vass och tunn krok alltid lättare fastnar i fisken än en stor och tjock.

Lina

Man kan använda både flätade linor och nylonlinor när man metar men försök att inte använda allt för grov lina, den ska dock inte heller vara för tunn. Särskilt inte om man är ute efter att fånga lite större fiskar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *